Pojištění

 • Šetří Vaši kapsu a pomáhá předejít nečekaným výdajům
 • Může sjednat občan i podnikatel

Pojistěte si to, na čem vám záleží…

…a ušetřete si starosti a peníze při poškození nebo ztrátě věcí

Jak si přístroj pojistit?

 • E-shop -> V košíku si u konkrétního přístroje zvolíte požadovanou délku pojištění.
 • Prodejny -> Pojištění si sjednáte na každé z našich prodejen rovnou při zakoupení přístroje.

Hlášení škod

Hlášení škody je jednoduché a probíhá celé online.

Vaše škoda se vyřizuje obratem, při likvidaci se nezohledňuje stáří výrobku.

 1. Rychle, jednoduše a elektronicky nahlásíte škodu pomocí online formuláře viz odkaz ZDE či banner
 2. Vaše hlášení vyřídí pojišťovna okamžitě on-line. Poškozený výrobek zašlete k opravě, v případě ztráty nebo odcizení Vám okamžitě zašlou voucher na nové zboží.
 3. V závislosti na škodě bude Váš výrobek opraven autorizovaným servisem, popř. Vám pojišťovna proplatí nákup nového výrobku.

Hlášení škod TUITO Mobilplus


1) POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ - TELEFONY

Proč využít naše služby?

 • nabízíme nejširší rozsah pojištění na trhu
 • nezohledňujeme amortizaci, při škodě obdržíte voucher
  na nový výrobek
 • pojištění platí v ČR i po celém světě
 • máme srozumitelné pojistné podmínky s minimem výluk
 • vaši pojistnou událost vyřídíme on-line do 7 pracovních dnů

Na co se pojištění vztahuje?

 • Přepětí v síti
 • Požár
 • Živelní události
 • Neopatrné zacházení
 • Krádež vloupáním a loupež
 • Vandalismus

Ceník služby pojištění ALL RISK

Cena telefonu v Kč Pojištění
Pojistné 1 rok Pojistné 2 roky
do 2 500 490 Kč 890 Kč
do 5 000 790 Kč 1 390 Kč
do 7 500 1 090 Kč 1 990 Kč
do 10 000 1 390 Kč 2 290 Kč
do 15 000 1 890 Kč 3 290 Kč
do 20 000 2 690 Kč 4 490 Kč
do 25 000 3 390 Kč 5 790 Kč
do 35 000 4 490 Kč 7 490 Kč

Chcete-li pojistit dražší telefon, bližší informace o podmínkách poskytne váš prodejce

Spoluúčast u pojištění mobilních telefonů
Spoluúčast na všech pojistných událostech 25% (min. 500 Kč)

Co získáte v případě škody?

 • V případě náhodného poškození bude přístroj opraven.
 • Pokud nelze přístroj opravit nebo dojde k odcizení, získáte voucher na nový přístroj.

Pojistěte si to, na čem vám záleží…

…a ušetřete si starosti a peníze při poškození nebo ztrátě věcí


2) POJIŠTĚNÍ DISPLEJE

Pojistit lze mobilní telefony a tablety

 • Na co se pojištění vztahuje?
  Rozbití, Vznik praskliny, Lom displeje, Vylití displeje
 • Proč si přístroj pojistit?
  • Předejděte výdajům
   Pojištění Vám pomáhá předejít neočekávaným výdajům. Kryto je i nahodilé poškození displeje z důvodu nešikovnosti či nedbalosti.
  • Displej je nejkřehčí součást telefonu
   Chránit tuto část zařízení se vyplatí, poškození displeje je nejčastější škoda a tvoří až 80 % všech škod na mobilních telefonech.
  • Nízká spoluúčast až 0% v případě aplikace tvrzeného skla (viz pojistné podmínky) 

Co získáte v případě škody?

 • V případě poškození bude displej opraven.
 • Pokud nelze displej opravit, získáte voucher na nákup nového zařízení.

Pojistěte si to, na čem vám záleží…

…a ušetřete si starosti a peníze při poškození nebo ztrátě věcí


3) POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ - HODINKY

Proč pojištění hodinek

 • Úhrada neplánovaných výdajů na pořízení nového výrobku
 • Řešení důsledků neopatrné manipulace či jiného mechanického poškození
 • Nezohledňujeme amortizaci, při škodě obdržíte voucher na nový výrobek
 • Nejširší rozsah pojistné ochrany
 • rychlé (do 7 dnů) a snadné (on-line) vyřízení pojistné události
 • platnost pojištění po celém světě

Na co se pojištění vztahuje?

 • Vloupání, krádež a loupež
 • Vandalismus
 • Neopatrné zacházení
 • Živelní události a požár

Cena zařízení v Kč

Pojistné
Pojistné 1 rok Pojistné 2 roky
2 500 Kč 230 Kč 390 Kč
5 000 Kč 290 Kč 440 Kč
7 500 Kč 390 Kč 590 Kč
10 000 Kč 540 Kč 790 Kč
15 000 Kč 790 Kč 1 290 Kč
20 000 Kč 1 190 Kč 1 790 Kč
25 000 Kč 1 490 Kč 2 290 Kč
35 000 Kč 1 990 Kč 2 990 Kč
50 000 Kč 2 390 Kč 3 890 Kč
75 000 Kč 3 490 Kč 5 590 Kč
100 000 Kč 4 990 Kč 7 890 Kč

Pojištění je možné zakoupit na 12 nebo 24 měsíců

Limity pojistného plnění v Kč
Maximální pojistná částka jedné věci 150 000
Maximální pojistná částka souboru věcí 200 000
Spoluúčast na všech pojistných událostech mimo poškození či zničení věci neopatrným zacházením 10 %
(min. 300 Kč)
Spoluúčast na poškození či zničení věci neopatrným zacházením 20 %
(min. 300 Kč)
Územní platnost celý svět

Co dostanete při sjednání pojištění?

 • Doklad o pojištění (pojistku)
 • Pojistné podmínky (seznamte se s nimi před uzavřením pojistné smlouvy)

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na území celého světa.

Důležité dokumenty


 

4) POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ - NOTEBOOKY/TV

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nahodilého poškození a odcizení věci ALL RISK chrání pojištěného proti poškození nebo odcizení, které mohou
vzniknout na elektrickém nebo elektronickém zařízení po zakoupení.

Co je předmětem pojištění?

 • Nové elektrické nebo elektronické zařízení
 • Pojištění se sjednává na nahodilé poškození zařízení včetně nešikovnosti a nedbalosti.
 • Pojištění se vztahuje na odcizení věci.
 • Pojištěný se podílí na výši pojistného plnění svojí spoluúčastí.
 • Pojistné plnění je formou úhrady přiměřených nákladů na opravu poškození nebo výměnu zařízení.
 • Pojištění může být sjednáno na 1 nebo 2 roky

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu, ve které nemusí být sjednána všechna pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na území celého světa.

Důležité dokumenty


5) POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění prodloužené záruky chrání pojištěného proti funkčním poruchám, které mohou vzniknout na elektrickém nebo
elektronickém zařízení po uplynutí zákonné záruky.

Co je předmětem pojištění?

 • Nové elektrické nebo elektronické zařízení
 • Pojištění se sjednává na funkční poruchu pojištěné věci, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve které uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím.
 • Pojištění odpovídá zákonné záruce poskytované prodejcem.
 • Pojistné plnění je formou úhrady přiměřených nákladů na opravu poškození nebo výměnu zařízení.
 • Pojištění může být sjednáno na 1, 2 nebo 3 roky

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu, ve které nemusí být sjednána všechna pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na území celého světa.

Důležité dokumenty


Hlášení škod TUITO Mobilplus

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×